Utvecklingen på bostadsmarknaden var säsongsmässig stark i januari, framgår av den senaste månadsstatistiken från Valueguard. I januari går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 2,9 procent. Bostadsrättsindex stiger med 1,8 procent och villaindex ökar med 3,6 procent. I alla tre storstäderna stiger såväl bostadsrätts- som villaindex.

ANNONS

I Stockholm är ökningen 1,4 procent för bostadsrätter och 3,4 procent för villor. I Göteborg stiger bostadsrättsindex med 1,6 procent medan villaindex stiger med 1,9 procent. I Malmö ökar bostadsrätterna med 0,7 procent och villorna med 3,0 procent.

Valueguard uppger att januari normalt sett är en stark månad på bostadsmarknaden. Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 0,5 procent. Efter säsongsjustering går bostadsrättsindex för riket upp med 0,6 procent medan villaindex ökar med 0,5 procent.

”Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av februari i Stockholm och Göteborg. I Stockholm går då priserna upp med 2 procent och i Göteborg med 1 procent”, skriver Valueguard.

Antalet försäljningar i riket under januari låg ungefär 10 procent högre än 2018 och 5 procent över 2017 års nivå. Jämfört med 2018 är det bostadsrätterna som står för största delen av ökningen.

Swedbank bedömer att de svenska huspriserna stiger med 5 procent i år och lika mycket nästa år. Det skriver banken i en kommentar till morgonens husprisstatistik.

ANNONS
ANNONS

De svenska huspriserna steg med 2,9 procent i januari, men rensat för säsongsmässiga effekter var uppgången mer blygsamma 0,5 procent, skriver banken.

Storbanken menar att bostadspriserna kommer att gynnas av låga räntor, hyggliga löneökningar och ett lågt utbud. Vidare är hushållen också mer optimistiska idag än vad de varit på många år när det gäller sina egna finanser.