Bostadsmarknaden är glödhet just nu och bostadspriserna når nya rekordnivåer. Men det är inte alltid helt oproblematiskt att köpa lägenhet. De här är de vanligaste tvisterna vid bostadsrättsaffärer, enligt Bostadsjuristerna.

ANNONS

Innan en lägenhetsaffär bör du som köpare undersöka lägenheten noga. Små tvister kan bli väldigt kostsamma. Här är topp tio vanligaste tvisterna vid en bostadsrättsaffär och vad du som köpare ska tänka på.

1. Fel i badrum
Vanligast förekommande är fel i badrum och andra våtutrymmen. Köparen har bara rätt att kräva ersättning för dolda fel. Tänk på att du som köpare har undersökningsplikt. Gör därför en genomgående undersökning under visningen för att försäkra dig om att det inte finns några fel och brister. Konstig lukt i badrum, oförklarliga fläckar och golvbrunn utan klämring är vanliga varningstecken.

2. Fel i kök
Förutom badrummet bör du som köpare undersöka köket noggrant. Här är elfel, vattenanslutningsfel och fel i klinkerläggning vanligt. Om köket är flyttat är det bra att kolla med föreningen om det finns tillstånd för det. I slutändan kan det kosta flera hundra tusen kronor vid långdragna tvister gällande kök och badrum.

Tvist bostadsrätt Bostadsjuristerna
Elfel är både vanligt och väldigt farligt då det utgör en brandrisk. (Foto: TT)

3. Felaktiga elinstallationer
En annan vanlig tvist handlar om felaktiga elinstallationer. Det kan handla om ojordade uttag, felaktiga kabeldragningar och felaktiga elinstallationer i badrum. Detta är naturligtvis väldigt allvarliga fel på grund av brandrisken. Fråga därför alltid om elen och vad som är gjort när och av vem.

Felaktig boarea är en fråga om tusentals kronor

4. Renovering
Tvister om renoveringar är vanliga. Står det att bostadsrätten är nyrenoverad, ta reda på vem som har gjort vad och när. Renoveringen bör vara fackmannamässigt utförd. Konflikter som kan uppstå är vem som är ansvarig för eventuella fel. Säljaren hänvisar till byggfirman som i sin tur hänvisar till att garantin endast gäller den ursprungliga ägaren.

5. Felaktig boarea
Ett annat vanligt fel är felaktig boarea. På dagens bostadsmarknad kan felaktig boarea betyda tusentals kronor i skillnad på priset. Du som köpare har möjlighet att få prisavdrag om avvikelsen är tillräckligt stor. Men det är inte alltid helt lätt. En mätning ska utföras innan köpet om arean är av betydelse för köparen. Som köpare kan du be om ett mätprotokoll om det finns. Du kan även kräva att du som köpare ska få anlita ett professionellt mätföretag.

6. Felaktig angivelse om ytor som ingår i bostadsrätten
Det händer att tvister uppstår när ytor som utlovats faktiskt inte ingår i köpet. Det kan vara allt från markplätten utanför lägenheten eller garageplats. Det ska framgå i upplåtelseavtalet vilka ytor och utrymmen som tillhör bostadsrätten. Dubbelkolla med föreningen att du som köpare har rättighet till de utrymmen som utlovas. Kolla även vilka regler som gäller för hur du får nyttja dem.

Bostadsrättslagen Tvist Bostadsrätt
Kolla upp vem som är ansvarig att åtgärda eventuella fel vid köp av nyproduktion. (Foto: TT)

7. Felaktiga uppgifter om föreningens ekonomi
Som köpare av en bostadsrätt köper du rent juridiskt inte en lägenhet i sig utan en andel i en bostadsrättsförening. Det är att föredra att investera i en BRF med stabil och god ekonomi, för att slippa höjda avgifter etc. Många köpare lägger inget intresse åt föreningens ekonomi och flertalet tvister uppkommer vid en oväntad höjning av avgiften. Det är oklart vart gränsen går vid helt oförutsedda höjningar. Det är därför viktigt att sätta sig in i föreningens ekonomi.

Det här är vanligt vid köp av nybyggd lägenhet

8. Fel i prospekt för nybyggda lägenheter
Det kommer många tvister i samband med nybyggda lägenheter. De flesta handlar om fel i förhållande till prospektet. En nybyggd lägenhet köps utifrån en ritning men fel kan upptäckas vid inflytt. Om du köper lägenhet av en BRF gäller inte köplagen utan bostadsrättslagen.

ANNONS
ANNONS

9. Fusk vid nybyggen och byggnationsfel
Det är vanligt att tvister uppkommer på grund av byggnationsfel och ibland byggfusk. Kontrollera alltid vem som står som säljare vid en nyproduktion. Kolla upp hur lång garantitid du har vid fel och vem som är ansvarig att åtgärda eventuella framtida fel.

10. Framflyttat tillträde
En tvist som uppkommer vid nyproduktion kan vara att det beräknade inflyttningsdatumet blir framflyttat. I värsta fall kan det innebära att du som köpare står utan boende en period. Det är viktigt att sätta sig in i vad som är reglerat angående försenat tillträde, om lägenheten avviker från vad som är utlovat mm.

Läs hela artikeln här.