Här är bakgrunden till storbankens oro.

ANNONS

Nordea konstaterar i en färsk konjunkturrapport – som refereras av Di – att bostadsbyggandet är på den högsta nivån på 25 år i Sverige.

”Vi bygger väldigt mycket i alla regioner, även i de delar av länder där befolkningen inte utvecklas lika starkt”, säger Susanne Spector, senioranalytiker på banken, enligt Di.

Byggboomen saknar egentligen grund, enligt Nordea, som hävdar att det råder överskott på bostäder i en majoritet av landets kommuner.

Det här går stick i stäv med vad 255 av Sveriges 290 kommuner gör gällande. Enligt Boverket är det bostadsbrist i dessa 255 kommuner.

Men enligt Nordea gör det haussade bostadsbyggandet, som enligt banken pågått sedan 2015, att riskerna på bostadsmarknaden ökar.

”Det finns stora risker att man bygger för mycket, vilket kan utlösa ett bostadsprisfall. Och blir det ett större prisfall så utlöser det ofta en lågkonjunktur som drabbar enskilda som har köpt dyrt och ekonomin som helhet”, säger Susanne Spector, enligt Di.

ANNONS
ANNONS

Nordea konstaterar att fastighetskrascher i andra länder startat med snabbt stigande bostadsinvesteringar och i Sverige ökar byggandet på många håll – trots att det enligt Nordea alltså inte är motiverat.

Enligt Nordea är det bara bostadsbrist i sex län och mest tydligt är det i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, enligt bankens konjunkturrapport.