Villaförsäljningarna i Storstockholm var 47 procent högre i december förra året, jämfört med samma månad året innan, och för bostadsrätter märktes en 30 procentig försäljningsökning, enligt Svensk Mäklarstatistik.

ANNONS

I Storgöteborg gick villaförsäljningarna upp med 34 procent under december.

Siffrorna ovan kan jämföras med försäljningsökningen i riket som helhet, som enligt Svensk Mäklarstatistik var 14 procent för villor och 18 procent för bostadsrätter under december förra året, jämfört med december året innan.

Trenden mot större boyta och fler rum har varit påtaglig under större delen av 2020 och förväntas fortsätta framöver, framgår det i pressmeddelandet.

Så ser prisutvecklingen ut

2020 avslutades med oförändrade priser på bostadsmarknaden på riksnivå, men sett till helåret steg priserna med 7 procent på bostadsrätter och 13 procent på villor.

Allra mest ökade priserna på bostäder i storstadsområdena under 2020 med Stockholm i täten, enligt datan.

Det bör också sägas att även om priserna låg stilla i december i Sverige i stort, så gick bostadsrättspriserna ner med en procent i Storstockholm och Stormalmö i december, jämfört med november.

På villamarknaden steg priserna med en procent medan de var oförändrade i riket i december.

ANNONS
ANNONS

Nya rekord trots pandemin

”På årsbasis ökade priserna i Storstockholm och Stormalmö med 15 procent och i Storgöteborg med 10 procent. Över året har villapriserna ökat i samtliga 21 län”, konstaterar Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik och fortsätter:

”Trots pandemin präglades 2020 av såväl prisökningar som stora försäljningsvolymer. Under året såldes 120 000 bostadsrätter vilket var över 8 000 fler än förra året, som då var rekord. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2020 med nästan 57 000, vilket var drygt 1 000 fler än förra året som även det var ett rekord. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 510 miljarder kronor vilket är 14% högre än förra året”.

Läs även: Bostadspriserna 2020 – de högsta på fem år [DagensPS.se] »