Den senaste mäklarpanelen från Fastighetsbyrån och Valueguard visar på en jämvikt mellan de som räknar med en prisnedgång respektive prisnedgång.

Totalt bedömer 27 procent av fastighetsmäklarna att priserna kommer falla och 27 procent att de väntas stiga. Andelen negativa har ökat med fyra procentenheter från tidigare 23 procent.

ANNONS
ANNONS

”Marknaden är ostabil och fastighetsmäklarnas tveksamhet ökar. Det beror troligen på det stora utbud av bostäder som det rapporteras om, framför allt för bostadsrätter, och att det är svårt att få iväg nyproduktion, men även villor och radhus. Dagligen rapporteras det om att det går trögt på flera håll, även om det ser olika ut och skiljer sig över landet. Spekulanterna tar längre tid på sig, det tar längre tid till avslut och alla får inte det pris som de har begärt. Det påverkar givetvis fastighetsmäklarnas bedömning. De är de första som tidigt ser och känner av förändringar på marknaden och det avspeglas i resultatet”, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Nu under hösten blir det dags för val och utfallet anses kunna påverka bostadsmarknaden, särskilt kring amorteringskravet.