Villapriserna faller mest i Storstockholm i juni och har rasat med tio procent sedan toppnoteringen, enligt nya siffror från SBAB och Booli.

ANNONS

Statistiken, SBAB:s och Boolis prisindex HPI, visar att prisfallet på bostäder i Sverige tilltar.

Storstockholm står för den största prisnedgången i juni på husmarknaden, minus 5,3 procent, och uppges ha tappat tio procent sedan priserna toppade.

På marknaden för lägenheter noteras det största prisfallet i norra Sverige.

Där backar priserna också med 5,3 procent – på lägenheter – lika mycket som villapriserna i Storstockholm.

När det gäller prisutvecklingen på bostäder uppges nedgången vara ”tydlig även mätt med säsongsjusterade siffror”.

Priserna på lägenheter backade i samtliga regioner i juni, mest i norra Sverige alltså men även i Storgöteborg och Storstockholm föll priserna rejält, minus 4,3 respektive minus 4,2 procent.

Även priserna på villor gick ned i samtliga regioner under månaden med största prisfallen, som redan nämnts, i Storstockholm.

I Storgöteborg föll priserna på hus med 3,7 procent och i Stormalmö med 3,5 procent.

”Om det har funnits någon tvekan tidigare om att bostadspriserna är på nedgång så kan man nu slå det ur hågen. Prisnedgången är bred och tydlig för hela Sverige och kan inte annat än till liten del förklaras av normala säsongsmönster”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en kommentar till siffrorna.

ANNONS
ANNONS

”De flesta prognosmakare tror just nu inte på nämnvärt högre arbetslöshet framöver. Däremot är synen på vid vilken nivå Riksbankens styrränta toppar väldigt olika – alltifrån Konjunkturinstitutets 1,5 procent, Riksbankens dryga 2 procent till räntemarknadens 3,5 procent. Får räntemarknaden rätt får vi räkna med ytterligare kraftiga prisfall på bostäder framöver, medan fallet blir mer beskedligt om Konjunkturinstitutet eller Riksbanken får rätt. Min egen bedömning ligger närmare Riksbankens än räntemarknadens, då jag tror att en så hög ränteuppgång som räntemarknadens prissättning indikerar skulle slå tillbaka alltför hårt mot både svensk ekonomi och bostadsmarknad – något som nog Riksbanken vill undvika”, säger Boije.

Läs hela pressmeddelandet.

Läs även: Mer än var fjärde bostad går under utgångspris [Dagens PS]