Kvinnan kammade hem en bostadsrätt i en radiotävling, men efter ett rättsförfarande blev hon snuvad på drömpriset och tvingas i stället betala motpartens rättegångskostnader.

ANNONS

Det var i somras som domen i det unika målet föll.

Den unga kvinnan hade med hjälp av en slogan vunnit en bostadsrätt i Nyköping i finalen i en uppmärksammad tävling 2016, som direktsändes i radiokanalen NRJ.

Under sändningen och den efterföljande prisutdelningen närvarade två av de tre dåvarande ledamöterna i bostadsrättsföreningens styrelse, varav en var vd och styrelseledamot i bostadsutvecklaren som deltog i byggprojektet kring bostadsrättsföreningen, som enligt Dagens Juridik – som hänvisar till Blendow Lexnova – registrerades av Bolagsverket den 7 juni 2016.

Den i dag 25-åriga kvinnan skrev under ett förhandsavtal som innebar att hon inte skulle betala något för bostadsrättslägenheten, ett kontrakt som även vd:n för föreningen undertecknade på plats.

Fick inget gehör hos tingsrätten

I den efterföljande rättsprocessen i tingsrätten anförde kvinnan att parternas avtal var bindande, det vill säga att bostadsrätten skulle överlåtas till henne för noll kronor.

Om inte det infriades ansåg hon sig ha rätt till skadestånd, totalt 1 282 500 kronor, motsvarande bostadsrättens värde, framgår det.

I tredje hand gjorde kvinnan gällande att bostadsrättsföreningen genom en utfästelse om gåva enligt gåvolagen förpliktat sig att överlåta bostadsrätten till henne.

Tingsrätten gjorde emellertid en annan bedömning och slog fast att förhandsavtalet endast var undertecknat av två ledamöter i styrelsen, och inte alla tre ledamöterna. Därför var avtalet inte bindande, enligt domstolen.

ANNONS
ANNONS

Åkte även på notan för rättegången

Det räckte heller inte att vd:n skrivit under det. Fullmakt saknades enligt tingsrätten som förklarade att de två ledamöter som närvarade i radiotävlingen inte var behöriga att företräda föreningen som firmatecknare.

Det fanns heller inget bindande avtal om en gåvoutfästelse av bostadsrätten, enligt tingsrätten som tvingar den unga kvinnan att stå för motpartens rättegångskostnader i och med att hon förlorade målet, utöver drömpriset – det hon trodde skulle bli hennes bostadsrätt, framgår det.

Läs även: EBM varnar: ”Maffia” kan ta över bostadsrättsföreningar [Dagens PS]