Inom 30 år kommer 200 000 hus att förstöras av havsnivåhöjningar i Storbritannien, enligt en ny studie. Förändringarna är omöjliga att undvika och kommer att kräva att hela samhällen får flyttas.

ANNONS

Att havsnivån stiger på grund av klimatförändringar är välkänt. Men samtidigt är det lätt att tro att det hela ligger mycket långt fram i tiden. Så är det inte – redan nu drabbas vissa samhällen hårt av havets intrång.

Nu har ett forskarteam kartlagt hur Storbritanniens kustnära boenden kommer att påverkas, och det framgår att 200 000 fastigheter inom 30 år kommer att bli omöjliga eller för dyra att rädda. Det skriver The Guardian.

Det rör sig om fastigheter till ett sammanlagt värde på ungefär tio miljarder pund. De havsnivåhöjningar som finns kalkylerade är nu i princip oundvikliga, enligt studien, även om de ligger en liten bit in i framtiden. Varken vallar, pumpar eller andra mekanismer kommer att hålla havet borta.

Havsnivåhöjningar på 35 centimeter 2050

Den nya studien visar att havsnivåhöjningen sannolikt kommer tidigare än man trott och därmed också med större och snabbare konsekvenser. Vid brittiska kusten kommer vattnet att ha stigit 35 centimeter 2050, vilket har stor påverkan i låglänta miljöer.

Hur samhällen påverkas beror på flera olika faktorer. I just Storbritannien har man i tidigare studier visat att en tredjedel av kustlinjen är hotad.

ANNONS
ANNONS

“Vi behöver ha uppriktiga konversationer med kustnära samhällen och säga att det helt enkelt inte kommer att gå att skydda varje hus och affärsverksamhet från havsnivåhöjning. De förändringarna kommer fortare än vi kanske tror och vi behöver planera nu för hur vi kan anpassa oss, inklusive en landsomfattande strategi för att bestämma hur vi ska hantera hållbarheten vid kusten i framtiden.”

Läs också:

Grönlandsisen smälter snabbt – från botten [Dagens PS]
Tickande bomben – hamnar ditt hus under vatten? [Dagens PS]