Fortsatt bostadsrally ”kan inte uteslutas”. Det skriver Handelsbanken i en dagsfärsk fastighetsrapport.

ANNONS

Enligt bankens analys kan amorteringskravet få den skållheta prisutvecklingen på bostadsmarknaden att mattas av.

Den effekten kan även ett fortsatt högt bostadsbyggande få. Det är också ”möjligt att de bundna boräntorna stiger något”, vilket dämpar haussen på bostadsmarknaden, enligt banken.

Ja, flera faktorer kan få ökningstakten på bostäder att bromsa in, menar Handelsbanken i fastighetsrapporten – insikter & utsikter, daterad i dag, den 25 maj.

Inget går att utesluta

Samtidigt skriver banken alltså att det inte går att utesluta att priserna på bostäder fortsätter uppåt, särskilt då på villamarknaden.

”Om villautbudet fortsätter att vara lågt, till följd av att få vill flytta till ett mindre boende, samtidigt som efterfrågan är fortsatt stark […] kan den starka bostadsprisuppgången fortsätta ytterligare ett tag, skriver Handelsbanken.

Bankens basprognos just nu är att bostadspriserna går upp 12 procent i år, sett från början av året, och att priserna fortsätter avancera uppåt framöver – men i lugnare takt.

Under nästa år, 2022, räknar Handelsbanken med att ökningstakten av bostadspriserna bromsar in till cirka 5 procent.

ANNONS
ANNONS

Då kan effekten bli den omvända

Men som läget är råder en fortsatt stor efterfrågan på framför allt större boyta, det talar för att marknaden håller i sig.

En omvänd hypotes för att det inte blir så – att priserna går upp – är att hushållen återgår till samma konsumtionsmönster och boendepreferenser som innan pandemin, det kan utlösa ett prisfall i första hand på villor, heter det i rapporten.

Läs även: Nu ökar oron för stigande boendekostnader [DagensPS.se] »