Statliga bolånejätten SBAB uppger att en lägre andel av bankens kunder nu väljer att binda räntan, jämfört med tidigare.

En klar majoritet väljer fortsatt att teckna rörligt avtal med tre månaders ränta.

Under januari valde 68 procent av kunderna rörlig ränta. Det är en ökning jämfört med 65 procent i december, uppger SBAB i ett pressmeddelande. Så sent som i oktober var andelen rörliga bolånekunder 76 procent.

ANNONS
ANNONS

”Även om nästan 7 av 10 väljer kortast möjlig bindningstid har diskussioner om kommande räntehöjningar knappast undgått någon. De som väljer att binda gör det på upp till tre år. Om fler trott att räntorna kommer att stiga snabbt, givet att man planerar att bo kvar, hade vi sett en ökning av andelen låntagare som väljer de ännu längre räntebindningstiderna”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Bindningstid 2015 2016 2017 Nov 18 Dec 18 Jan 18
3 månader 82 78 66 67,5 65 68
1-4 år 16 21 33 30 32 30
5-10 år 2 1 1 2 2 2
Totalt 100 100 100 100 100 100