Den bilden har Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen av Sverige. Han anser att det nya amorteringskravet inte räcker för att dämpa lånekarusellen och han höjer ett varningens finger om skräckscenariot mot förmodan skulle ske.

ANNONS

I dag har det skärpta amorteringskravet, som Erik Thedéen varit pådrivande bakom, trätt i kraft i landet.

Den som tar nya lån mer än fyra och en halv gånger sin inkomst tvingas från och med i dag – den 1 mars – amortera en procent mer av sitt bolån jämfört med tidigare.

Erik Thedéen och Finansinspektionen anser dock att åtgärden inte är tillräcklig för att få bukt med svenskarnas lånerace.

”Det är väldigt oroväckande att belåningen fortsätter upp. Det går inte att komma ifrån att den stiger mycket mer än de disponibla inkomsterna. Men miljön vi lever i är ganska extrem. Vi lever i en högkonjunktur och med minusräntor. Det är ett drivhus för skuldsättning”, säger Erik Thedéen till SVT Nyheter.

Han tycker att nästa steg för att få ner hushållens skuldberg är bostadsbeskattning.

ANNONS
ANNONS

FI räknar med att det nya, skärpta amorteringskravet kan dämpa lånetillväxten med ett par-tre procent – men inte mer än så.

”Nu finns det ett behov av en samlad politik där bostadsbeskattningen borde vara nästa steg”, deklarerar FI-chefen Erik Thedéen för SVT och varnar för konsekvenserna om en bostadskrasch trots allt blir ett faktum – då skulle många hushåll vara skuldsatta för livet, konstaterar han.

Hans Lind, som är fastighetsekonomiprofessor, förklarar att priserna på svenska bostäder ”i princip femdubblats sista tjugo åren” och han anser att priserna nu är ”absurt höga”, enligt SVT-artikeln, som hänvisar till Linds studie (pdf), som är omdebatterad och har publicerats i tidskriften Ekonomisk debatt.

Hans Lind menar att regeringen måste agera för att bostadspriserna ska komma i fas med samhällsekonomin i stort; det behövs en prisjustering nedåt med 50 procent, det vill säga runt 40 procent till alltså om priserna nu – enligt hans hypotes – fallit med 10 procent.

”Gör vi inget planmässigt för att få ned bostadspriserna ska vi räkna med att det kommer en krasch som trycker ned dem väldigt snabbt”, varnar Hans Lind.

ANNONS
ANNONS

Dagens PS berättade sista november i fjol att Hans Lind till och med efterlyser en bostadskrasch i Sverige.

Storbanken RBC anser emellertid i en ganska färsk analys att oron för en bostadskrasch i Sverige är ”överilad”.

EU-kommissionen har dock uttryckt farhågor för en kommande svensk bostadskrasch, som Dagens PS tidigare berättat.