Med en boränta på 7 procent räknar Finansinspektionen, FI, i en kalkyl att mer än vart tionde hushåll går med underskott.

ANNONS

Det här visar siffror från FI som Svenska Dagbladet tagit del av.

De flesta hushåll med bolån klarar det högre ränteläget 7 procent och får tillräcklig marginal över att leva på med sin disponibla inkomst.

Men alla fixar inte en så hög boränta. Mer än vart tionde hushåll skulle gå back, enligt FI och värst skulle nya och yngre bolånetagare drabbas.

Där skulle 14 procent inte få tillräckligt med pengar över för att klara sin försörjning, enligt myndigheten.

Ännu fler, över en tredjedel, skulle gå back bland dem som lånat mer än 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst, enligt kalkylen från Finansinspektionen som konstaterar att särskilt bostadsrättsägare är känsliga för högre boränta då högt belånade bostadsrättsföreningar måste höja avgifterna.

Mer än var femte hushåll i nybelånade bostadsrätter kommer gå back enligt ett stresstest som FI utfört, och då var kalkylräntan ändå lägre (5 procent), skriver SvD som uppger att FI i april skissade på ett krisscenario där bostadspriserna rasar med hela 30 procent men räntenivån bara är 3 procent.

Följden av det skulle enligt FI bli att hushåll tvingas sälja sina bostadsrätter till vrakpriser, samtidigt som de sitter kvar med höga lån.

ANNONS
ANNONS

I de beräkningar som myndigheten gjort finns arbetslöshet inte med, men för vissa är det avgörande om de kan bo kvar.

Även ensamstående har svårt att klara sina utgifter när räntan stiger, framgår det.

Läs mer: Svenskar: 1 023 kronor i ökade boendekostnader [Dagens PS]