Kravet på kontantinsats och de enorma svårigheterna att få bostadslån är största hindren för att unga att skaffa ett eget hem.

ANNONS

Det här framgår i en ny Kantar Sifo-rapport som gjorts på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

Sex av tio mellan 18 och 34 planerar eller vill flytta, men bara två av tio räknar med att kunna göra det närmaste året.

Nästan 30 procent av de unga vuxna har problem att hitta ett boende som passar dem – som de är beredda att betala för – trots att många är villiga att avsätta en stor del av sin inkomst till boendet.

Över hälften är beredda att lägga upp till 25 procent av sin disponibla inkomst på boendet och drygt var fjärde mer än 30 procent, enligt undersökningen.

Privatekonomen – ”fullt rimliga krav”

”De unga har fullt rimliga krav på sitt boende och är dessutom beredda att lägga en stor del av sin inkomst på boendet. Att de inte hittar ett boende beror inte på dem. De beror främst på att politikerna svikit de unga med en alldeles för svag bostadspolitik”, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Nästan 40 procent av de unga uppger att det är möjligt att få tag på ett förstahandskontrakt till en hyresrätt inom ett år.

Störst möjligheter att få ett hyreskontrakt, oberoende av ålder, är det i Värmland och Örebro län. Där uppger mer än hälften, 58 respektive 52 procent, att de kan få ett förstahandskontrakt inom ett år.

Sämst möjlighet att få ett förstahandskontrakt har de som bor i Stockholm där endast 13 procent uppger att de kan få ett förstahandskontrakt inom ett år.

Intresset för hyresrätt är dock lågt. Endast fem procent av de unga vill helst bo i en hyresrätt.

Beskriver situationen som akut

Villa eller radhus står högst på önskelistan. Även bostadsrätter rankas högt.

Men det som främst sätter käppar i hjulet för unga vuxna att köpa bostad är kravet på kontantinsats och de höga bostadspriserna i kombination med svårigheterna att få låna pengar till bostadsköpet.

ANNONS
ANNONS

En av nio unga uppger att de inte får bostadslån, vilket anges som orsak till att de inte kan flytta.

”Ungas situation på bostadsmarknaden är akut och kräver en omedelbar lösning. Statliga startlån skulle kunna vara en sådan lösning. Men det som framför allt behövs är politisk handlingskraft och genomgripande reformer för en långsiktigt fungerande bostadsmarknad som inte driver fram högre bostadspriser och en för stor lånebörda för människor. Reformer för ökat bostadsbyggande och att kommunerna tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen är exempel på det”, säger Arturo Arques.

Läs även: Boendekostnader – stora skillnader i landet [Dagens PS]