Vissa bostadsrättsföreningar kan ha svårt att efterleva förbudet med en samling på högst 50 personer. Digitala stämmor kanske därför inte enbart är något för bolag. Så genomför man sina digitala stämmor.

ANNONS

Det är Fastighetstidningen som ger tips på hur man bör bete sig för att lyckas genomföra mötet digitalt.

”Det har inte varit särskilt vanligt med digitala stämmor i bostadsrättsföreningar. Men förra året kom en ny lag om ekonomiska föreningar och i förarbetena uttalades att stämmor med videoteknik inte hindras av lagen. Fortfarande råder dock osäkerhet kring vad som är hanterbart”, säger Fastighetsägarnas förbundsjurist Johan Kleveland till Fastighetstidningen.

Men det finns några nycklar för lyckade digitala stämmor.

Använd verktyg som Skype, Zoom eller Teams. En kod för att komma in till mötet och funktioner för att ”räcka upp handen” kan vara bra så alla inte pratar i mun på varandra. Trippus, Scribe och Poströsta.se har bank-id som identifikationslösning för att man ska stämma av berättigade mötesdeltagare.

Låt en person sköta tekniken och var förberedda genom att informera medlemmarna. Det kan vara bra att hålla koll på den tillfälliga lagen som trädde i kraft den 15 april, som gör det möjligt med poströstning och att använda externa ombud.

Viktigt är att en stämma måste ta beslut om man kan hålla en digital stämma eller inte. Se därför till att förankra det väl, så att den olyckliga situationen inte uppstår.

ANNONS
ANNONS

Digitala stämmor eller hybridstämmor som det också kallas, kan dock vara svårt att genomföra i en förening där medlemmar har bristande it-kunskaper, Det här kan vara fallet med många äldre.

”Är det ett stort beslut som kan anstå till hösten ska man definitivt låta det göra det. Det är en demokratifråga att medlemmar ska kunna vara delaktiga. Inte bara genom att rösta utan också genom att kunna följa diskussioner på stämman”, säger Johan Kleveland till tidningen.