När unga väljer hemort är det inte längre storstan som lockar mest, det är tvärtom mindre och mellanstora städer, enligt ny rapport.

ANNONS

Unga attraheras av de gröna industrisatsningar som nu i stor utsträckning sker utanför storstadsområdena, och effekten av det är att storstan ofta väljs bort av unga till förmån för mindre samhällen där jobben finns och priserna på bostäder är mer humana.

Det här konstaterar teknikkonsulten Afry i en ny undersökning bland unga vuxna i åldersgruppen 18-35 år.

Varannan ung vuxen, 51 procent, säger sig vilja bo i en mindre stad med färre än 100 000 invånare.

Bara 12 procent, drygt var tionde, svarar att de vill bo i en miljonstad.

Chefsarkitekt – ”står inför en transformation”

”Det vi nu ser är hur ett Sverige bortom storstäderna växer fram. Unga vuxna värderar jobb och möjligheten till ett eget boende högt, samtidigt har de som lämnar storstäderna väldigt specifika förväntningar på vad en attraktiv stadsmiljö innefattar. Vi står nu inför en transformation där ett levande kulturliv, bra skola och omsorg, en hållbar livsstil och en väl fungerande bostadsmarknad sätter ramarna för hur unga vill leva och bo i framtiden”, säger Thomas Sandell, chefsarkitekt på Afry, i ett pressmeddelande.

Där framgår det att pandemin satt avtryck på många, ungefär var femte har i dag en mer negativ inställning till städer.

Närheten till jobb och nöjen, kommunal service och kultur lockar i mellanstora städer och närheten till familj och vänner.

Det var Yougov som genomförde undersökningen på uppdrag av Afry från slutet av augusti till början av september.

Totalt deltog drygt 6 200 unga vuxna i sju länder i Europa: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Schweiz och Tyskland.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Nya botrenden – unga ratar miljonstäder: Här vill vi bo! [Dagens PS]

Läs mer: 8 av 10 unga har svårt att köpa bostad [Dagens PS]

Läs vidare: Psykisk ohälsa drabbar unga utan bostad [Dagens PS]