Det säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen och varnar för ”bakslag” i bostadsrallyt.

ANNONS

Trots pandemin ökar priserna på bostäder, både på bostadsrätter och villor, och en stor förklaring som anges är förstås den låga räntan.

En annan förklaring kan vara att den grupp som köper och äger bostäder inte påverkas i samma utsträckning av stigande arbetslöshet i coronakrisen som många andra – särskilt unga och utrikesfödda.

Den förstnämnda gruppen har i större omfattning kvar sina jobb, samtidigt som de är kapitalstarka.

Så kan det visst vara, säger Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, i en intervju med SvD. Men han påpekar att det bara är spekulationer och att det ännu inte finns någon analys som bekräftar detta.

”Större risker för bakslag”

Oavsett ser FI-chefen en fara med de ökande bostadspriserna och han utesluter inte att priserna kan gå upp ytterligare.

”Det är inte omöjligt att priserna går upp, men jag skulle vara väldigt försiktig med att säga att det är något slags normaltillstånd. Utan ju mer de går upp och ju mer folk tror att de alltid ska gå upp desto större blir riskerna för bakslag”, säger Erik Thedéen till SvD och förklarar att han helst hade sett att bostadspriserna stått stilla under krisen.

”Från ett samhällsekonomiskt perspektiv är det dåligt när bostadspriser går upp för mycket. Det bästa är om de är stabila”.

ANNONS
ANNONS

Baksidan av myntet är att när bostadsägare gläds åt stigande bostadspriser, så blir det ännu svårare för dem som inte har råd just nu att köpa bostad att även köpa bostad i framtiden. Det är ur samhällsekonomisk synvinkel inte bra, det blir ”en gigantisk omfördelning av förmögenhet” mellan dem som har bostad och ingen bostad har, konstaterar Thedéen som tycker att det här problemet borde få mer fokus än att bostadspriserna bara rusar.

Till saken hör också, säger han, att exempelvis unga måste låna mer för att få råd att investera i en bostad vilket spär på riskerna. Ökad skuldsättning kan innebära större fallhöjd i ekonomin om något oväntat händer som gör att bostadspriserna faller, resonerar Fi-chefen.

Läs även: Valueguard: Prisboomen på bostsäder fortsätter [DagensPS.se] »