En BRF i Malmö, som styrts från Östermalm i Stockholm, säljs nu på exekutiv auktion och alla medlemmar förlorar sina pengar.

ANNONS

I går, måndag den 20 september, var det visning av bostadsrättsföreningen, berättar SvD och uppger att det är 79 bostadsrätter som nu försvinner och att det är första gången i Sverige som bostadsrätter ombildas till hyresrätter.

Det brukar som ni vet vara tvärtom, att hyresrätter blir bostadsrätter, men i det aktuella fallet handlar det om en BRF som vanskötts under flera år.

Det har gått drygt tio år sedan hyresfastigheten ombildades till en bostadsrättsförening och där Amun Capital Sweden på Östermalm i Stockholm, som i dag är i likvidation, aldrig släppt sin majoritetskontroll på 76 procent av rösterna, enligt Svenska Dagbladet.

”Det har krävts polisära åtgärder. Man hade inte bokföring och höll inte stämma så som man ska enligt lag så medlemmarna fick inte insyn. Det hade annars funnits ganska effektiva verktyg, till exempel genom anmälan till Bolagsverket om att årsredovisning saknas – men det förutsätter förstås att de boende känner till sådana verktyg”, säger Johan Kleveland, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, till tidningen som berättar att den konkurshotade bostadsrättsföreningen i Malmö i åratal kännetecknats av problem som fukt, strömavbrott, råttor, smuts, hissar ur funktion och en allmänt undermålig boendestandard.

Åtal väckt mot flera styrelseledamöter

BRF:en och dess grannförening ligger i Rosengård i Malmö och alla medlemmar förlorar nu sina pengar i samband med tvångsförsäljningen, som alltså är en exekutiv auktion av Kronofogden den 28 september.

Vid sidan av detta har Ekobrottsmyndigheten i Malmö väckt åtal mot flera av styrelsemedlemmarna i den så kallade Kinesiska murens föreningar, skriver SvD.

Branschorganisationen Fastighetsägarna uppskattar enligt tidningen att omkring 12 procent av landets bostadsrättsföreningar är föremål för ekonomisk brottslighet i något avseende under en femårsperiod.

Det kan exempelvis röra sig om falska fakturor eller andra typer av bedrägerier, bokföringsbrott, mutor och trolöshet mot huvudman.

ANNONS
ANNONS

”För de boende gäller det att ha engagemang och viss kunskap för att förebygga och hindra sådana situationer”, säger Johan Kleveland till SvD.

För att minimera riskerna för ekobrott i BRF:er är råden att begränsa antalet firmatecknare, ställa krav på ökad transparens på styrelsen om inköp och andra affärer, se till att ha stenkoll på alla fakturor, göra en flerårsbudget och att kanske anlita en extern ekonomisk förvaltare, även om det sistnämnda inte eliminerar riskerna helt, framgår det i artikeln.

Läs även: Varning för chockhöjda brf-avgifter i Sverige [Dagens PS]