Villapriserna visade i december en säsongsenligt nedgång, framgår av den senaste månadsstatistiken från Valueguard.

ANNONS

I december går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ner med 0,8 procent. Bostadsrättsindex är stillastående medan villaindex sjunker med 1,4 procent.

I Stockholm går bostadsrätterna ner med 0,1 procent medan villorna stiger med 0,2 procent. I Göteborg ökar bostadsrättsindex med 0,1 procent medan villaindex går ner med 1,8 procent. I Malmö ökar bostadsrätterna med 0,1 procent medan villorna går ner med 0,6 procent.

”December är ofta en svag månad på bostadsmarknaden. Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 0,6 procent. Efter säsongsjustering går bostadsrättsindex för riket upp med 0,7 procent medan villaindex ökar med 0,5 procent”, skriver Valueguard i en kommentar.

Valueguard har också undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av januari i Stockholm och Göteborg. I Stockholm går då priserna upp med 1 procent och i Göteborg med 2 procent.

ANNONS
ANNONS

Antalet försäljningar i riket under december låg ungefär på samma nivå som 2018 och 5 procent över 2017 års nivå.