”Antal sålda bostäder fortsätter att vara högt. Under november såldes nästan 11 000 bostadsrätter vilket är 6 procent fler än samma månad förra året. Antal sålda villor var 3.400 vilket var 9 procent fler än förra året”, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

ANNONS

Under november ökade priserna på bostadsrätter med 1 procent medan priserna på villor var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis har ökat något till plus 7 procent för bostadsrätter och oförändrat för villor jämfört med föregående månad på plus 11 procent.

Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Här ökar bostadsrätterna i pris

”Den senaste månaden steg priserna i storstadsområdena med 2 procent i Storstockholm och 1 procent i Stormalmö medan de var oförändrade i Storgöteborg. I innerstäderna ökade priserna med 1 procent i Stockholm och Malmö medan de minskade med 1 procent i centrala Göteborg”, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Den senaste månaden noterar Svensk Mäklarstatistik ökningar i samtliga storstadsområden på 1 procent. Att rikssiffran är lägre beror på att prisnivån på villor sålda utanför storstadsområdena, som står för 70 procent av antalet, var oförändrade under november. Årstakterna varierar, plus 10 procent i Storgöteborg medan såväl Storstockholm som Stormalmö ligger på plus 14 procent, enligt Per-Arne Sandegren.

150 000 bostäder har bytt ägare

”Antal sålda bostäder fortsätter att vara högt. Under november såldes nästan 11 000 bostadsrätter vilket är 6 procent fler än samma månad förra året. Antal sålda villor var 3.400 vilket var 9 procent fler än förra året. Totalt under årets första 11 månader har det sålts nästan 150 000 permanentbostäder vilket är 5 procent fler än motsvarande månader förra året”, avslutar Per-Arne Sandegren.

ANNONS
ANNONS

”Nästan hälften av Mäklarsamfundets medlemmar har spått stigande priser och lågt utbud på framför allt villamarknaden under sista kvartalet. När året nu börjar gå mot sitt slut kan vi konstatera att den prognosen var träffsäker. Den höga aktiviteten på bostadsmarknaden beror, utöver den numera
välkända coronaeffekten, mycket på låga räntor, lågt utbud och den förda stimulanspolitiken. En viktig faktor har också varit branschens snabba omställning och hårda arbete med trygga och tydliga smittskyddsrutiner vid visningar”, säger Björn Wellhagen, vd för Mäklarsamfundet.

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% + 4% + 7% 42 784
Centrala Stockholm + 1% + 4% + 7% 98 146
Stor-Stockholm + 2% + 7% + 7% 63 596
Centrala Göteborg – 1% – 1% + 3% 62 490
Stor-Göteborg ± 0% ± 0% + 3% 46 228
Centrala Malmö + 1% + 6% + 7% 35 587
Stor-Malmö + 1% + 4% + 9% 32 641
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ± 0% + 3% + 11% 3 697 000
Stor-Stockholm + 1% + 6% + 14% 6 732 000
Stor-Göteborg + 1% + 4% + 10% 5 304 000
Stor-Malmö + 1% + 6% + 14% 4 536 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 12% 1 987 000

Läs även: Trött på Sverige? Flytta till Costa Rica! [DagensPS.se] »