Under 2021 ökade bostadsrättsföreningars avgifter med 0,6 procent, trots att både inflationen och prisökningarna på underhåll var högre. 

ANNONS

Enligt statistik från bostadsförvaltaren Nabo höjde bostadsrättsföreningar bara sina avgifter med 0,6 procent förra året, trots att inflationen var 2,2 procent, Nabo menar att det kan leda till för lågt kassaflöde för föreningarna och till rejäla avgiftshöjningar i framtiden.

”Enskilda föreningars ekonomi skiljer sig såklart och en del behöver inte höja avgifterna. Men vår bedömning är, på grund av en låg avgiftsutveckling de senaste åren, ökad inflation och kostnader för underhåll och energi liksom nu den första räntehöjningen på mycket länge, att en stor del föreningar behöver göra gradvisa höjningar av avgifterna och i en del fall rejäla”, säger Jonas Gustavsson, expert, ekonomisk förvaltning på Nabo, i ett pressmeddelande.

Lägre höjning även tidigare

Nabos förvaltningsdata för 464 bostadsrättsföreningar under perioden 2017 till och med 2021 visar att avgifterna under den perioden ökade med 2,9 procent och att nästan hälften av föreningarna inte alls höjde sina avgifter.

Under samma period var inflationen 6,5 procent och entreprenadindex ökade med 9,6 procent. Det låga och stabila ränteläget under perioden kan vara en förklaring till avgiftsutvecklingen, samt att bostadspriserna ökade kraftigt under perioden.

Underskattar avsättningar till underhåll

Nu när reporäntan höjts för första gången sedan 2014 blir bostadsrättsföreningarnas lån dyrare och det påverkar deras ekonomi, vilket ökar risken för avgiftshöjningar. Ofta är dessutom horisonten för både de boende och för styrelsen kortare än fastighetens underhållscykel, varför avsättningar till underhåll kan underskattas.

”Många bostadsrättsföreningar har i praktiken haft en reell sänkning av avgiften när den justerats för inflation. Det är flera anledningar, exempelvis ett lågt ränteläge och de två senaste årens pandemi då man inte velat höja avgifterna för de boende och skjutit upp underhåll. Avgifterna ska vara anpassade för föreningens kostnadsstruktur som är kopplade till ökningar i olika index, där underhållsplanen är en viktig komponent, säger Jonas Gustavsson i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Bostadspriserna dyker i Stockholm – läget värre än statistiken [Dagens PS]