De svenska bostadspriserna steg marginellt i september, enligt den senaste månadsstatistiken från Valueguard.

ANNONS

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ökade 0,4 procent efter att ha stigit med 1,7 procent månaden innan. Både villaindex och bostadsrättsindex ökade med 0,4 procent.

Stockholm följer utvecklingen i riket med en ökning på 0,4 procent för både bostadsrätter och villor. I Göteborg stiger bostadsrättsindex med 0,7 procent medan villaindex sjunker med 0,4 procent. I Malmö stiger bostadsrätter med 0,4 procent och villaindex är stillastående.

Justerat för säsongseffekter ökar huvudindexet med 0,6 procent i september. Efter säsongsjustering går även villaindex för riket upp med 0,6 procent och bostadsrättsindex ökar med 0,8 procent.

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av oktober i Stockholm och Göteborg. I Stockholm är då priserna stillastående medan de ökar med 1 procent i Göteborg.

ANNONS
ANNONS

Antalet försäljningar i september låg ungefär 10 procent högre än i fjol, och 5 procent över 2017 års nivå. Volymökningen är större för bostadsrätter än för villor jämfört med 2018, skriver Valueguard.