Bostadspriserna Sverige steg i januari enligt Valueguards månadsstatistik som publiceras på måndagen.

HOX Sverige-index ökade 1,2 procent i januari jämfört med december. Bostadsrättsindex steg med 0,4 procent och villaindex ökade med 1,7 procent.

Stockholm noterar en nedgång på 0,4 procent för bostadsrätter och en uppgång på 1,5 procent för villor. I Göteborg var uppgången 0,6 procent för bostadsrätter och 3,3 procent för villor och i Malmö steg bostadsrätter med 1,5 procent och villor med 0,6 procent.

ANNONS
ANNONS

Justerat för säsongseffekter faller HOX-index med 1,4 procent. Bostadsrättsindex tappar 0,8 och villaindex minskar med 1,3 procent efter säsongsrensning. Januari är vanligtvis en stark månad på bostadsmarknaden. Årets uppgång är den lägsta januariuppgången någonsin för HOX, men det bör ses i ljuset av att december var en relativt stark månad, skriver Valueguard.

Prisnivån nationellt är ungefär på samma nivå som för ett år sedan för både bostadsrätter och villor. HOX Sverige-index backade 0,1 procent på tolv månader. Bostadsrätter noteras här 0,3 procent lägre och villor 0,1 procent lägre.