Generellt sett är den fortfarande god, enligt Swedbank och det är lägre bolåneräntor som kompenserat hushållen för stigande bostadspriser, enligt bankens boindex för fjärde kvartalet 2019. I genomsnitt lägger hushållen 26 procent av den disponibla inkomsten på sitt boende, framgår det.

ANNONS

Det bör sägas att variationen i köpkraft är stor mellan olika grupper i samhället och på olika orter runt om i landet. Swedbanks boindex för Q4  2019 ligger på 117. Det innebär att ett hushåll som köpte en bostad under förra årets sista kvartal i genomsnitt lägger 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet. Köpkraften är generellt god eftersom boindex överstiger 100.

”Även om situationen ser bra ut generellt sett har vissa grupper i samhället det fortsatt mycket tufft, inte minst ensamstående och unga. Var man bor och om man bor i småhus eller bostadsrätt spelar också stor roll”, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i pressmeddelandet.

Förändringarna i Swedbanks boindex är små och för riket som helhet blir effekten liten. I vissa kommuner är förändringarna dock stora. I Falkenberg minskade till exempel boindex med sju enheter för sammanboende med barn i småhus och steg med sju enheter för samma typhushåll bostadsrätt. I Karlskrona ökade boindex med åtta enheter för sammanboende med barn i småhus och var oförändrat för samma typhushåll i bostadsrätt. I Skellefteå sjönk boindex för samtliga typhushåll.
Olika lokala förutsättningar ger varierande prisutveckling

69 procent av alla småhus säljs i orter utanför storstadsregionerna. Mellan kvartal tre och fyra steg priserna på småhus med fem procent i kommuner med fler än 75 000 invånare samtidigt som priserna sjönk med tre procent i Stockholm stad. 56 procent av alla bostadsrätter säljs i storstadsregionerna. Priserna sjönk som mest i Malmöregionen där priserna sjönk med sex procent. I kommuner med färre än 75 000 invånare steg priserna med fem procent.

ANNONS
ANNONS

”Det finns flera marknader i marknaden när det gäller bostäder, dels skiljer det sig mellan småhus och bostadsrätter, dels varierar prisutvecklingen i olika delar av landet. Därför är det viktigt att sätta sig in i hur de lokala förutsättningarna ser ut när man ska köpa bostad”, kommenterar Arturo Arques.