Enligt preliminära SCB-siffror påbörjade 51 550 lägenhetsbyggen under fjolåret, vilket uppges vara 6 procent fler än 2019 då 48 581 lägenheter började byggas.

ANNONS

I flerbostadshus påbörjades cirka 41 700 lägenheter under året vilket är ungefär 10 procent mer än 2019. Av dessa lägenheter är cirka 64 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 62 procent för 2019.

I småhus påbörjades cirka 9 850 lägenheter vilket är 7 procent färre än under 2019.

Under 2020 gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 500 lägenheter, jämfört med ett tillskott på 3 107 lägenheter under motsvarande period 2019.

Under året skedde även ett tillskott på cirka 2.500 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 3.107 lägenheter under 2019.

Statistiken är uppräknad med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

ANNONS
ANNONS

Läs mer på Statistiska centralbyrån.

Läs även: Här är OScar Properties nya byggprojekt [DagensPS.se] »