I år minskar antalet påbörjade bostäder med 15 procent enligt Boverkets nya prognos. Under 2021 faller takten ytterligare. Men det är fortfarande mycket osäkert hur stor minskningen blir.

ANNONS

– Utvecklingen av pandemin och av samhällsekonomin kan ta olika riktningar framöver. Vi bedömer att tredje kvartalet kommer att vara avgörande för byggandet, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

Småhusbyggandet står emot coronakrisen

Fram till coronakrisen stärktes bostadspriserna och försäljningen av nya bostadsrätter. Både antalet bokade bostadsrätter och priser minskade betydligt i april men med en viss återhämtning i maj. Priserna har under de senaste månaderna utvecklats starkare för småhus än för bostadsrätter.

– Småhusbyggandet håller emot ganska väl i år och kan klara krisen bäst. Vi bedömer att antalet påbörjade bostadsrätter kommer minska något mer än antalet hyresrätter. Men utvecklingen kommer att skilja sig åt i landet, säger Hans-Åke Palmgren.

Fortsatt stort byggbehov

Boverket konstaterar att byggbehovet är fortsatt stort och utreder även det långsiktiga behovet. Det behöver sannolikt tillkomma över 65 000 bostäder om året fram till 2027. Men nu avtar antalet färdigställda bostäder. Cirka 53 000 bostäder färdigställs i år och cirka 47 000 nästa år, enligt Boverkets prognos.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Nyproduktion – inte lösningen på bostadsbristen [Dagens PS]