Det är enkelt att flytta sitt bolån till en annan bank, men den som inte är observant kan åka på högre ränta.

ANNONS

Eva Lindström på Konsumenternas bank- och finansbyrå berättar i Dagens Nyheter om två vanliga fallgropar som riskerar att göra bolånet dyrare i samband med bankbyte.

Själva bytet i sig är relativt enkelt, säger hon, och därför är hennes råd att du begär att banken är tydlig när ni förhandlar.

”Till att börja med ska man ställa frågan – diskuterar vi rabatten eller räntesatsen nu? Säger banken att vi pratar om en rabattsats så är det klart och tydligt. Säger banken att vi pratar om en viss räntesats här, ja då ska man se till att få det skriftligt”, förklarar Eva Lindström i DN.

Det händer, berättar hon, att kunderna fått högre ränta efter flytt av sitt bolån.

Det är alltså skillnad på räntesats och ränterabatt.

Den andra fällan som hon varnar för är ränteskillnadsersättningen, och den går det inte att förhandla om, tillägger hon i artikeln.

Värt att tänka på är att inte binda sin ränta under för lång tid inför ett planerat bankbyte.

Den ersättning det handlar om och som kan göra bolånet dyrare utgår från en modell där kundens bolåneränta ställs mot en jämförelseränta som banken tar fram utifrån aktuellt ränteläge för bostadsobligationer.

ANNONS
ANNONS

Om det är stor skillnad här blir det dyrare för låntagaren.

Konsumenternas bank- och finansbyrå erbjuder ett verktyg på sin hemsida, skriver DN, där ränteskillnadsersättningen går att räkna ut för att se om det stämmer med vad banken sagt.

Läs även: Flera bolånejättar höjer sina räntor [Dagens PS]