Enligt Bloomberg har Länsförsäkringar, Danske Bank och SBAB tillsammans ökat sin andel av den totala nyutlåningen från 15 till 40 procent på bara ett år.

ANNONS

Det här skriver SvD, som konstaterar att det är alldeles tydligt att nischbankerna och kreditinstituten nu tar en allt större del av bolånekakan från de mer etablerade storbankerna.

Vinnarna på att konkurrensen ökat är förstås kunderna – bolåneräntorna har sjunkit medan marknadsräntorna stigit.

Det är alltså Bloomberg som gjort beräkningarna ovan på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Av siffrorna framgår, skriver SvD, med hänvisning till Bloomberg, att Swedbanks, Handelsbankens, SEB:s och Nordeas nytecknade bolån krympt från 68 procent 2016 till 50 procent – på bara ett år.

Det bör sägas att storbankerna fortfarande dominerar stort på bolånemarknaden och att uppstickarna endast har en låg andel av bolånekakan.

ANNONS
ANNONS

Men läget är sakta men säkert på väg att förändras alltså.

”Nischbankerna har oftast bättre erbjudanden. vilket gör att många kunder väljer detta alternativ”, säger Christoffer Cederschiöld, affärsområdeschef för lån hos Compricer/Mitt bolån, i artikeln.