Under nästa år räknar Handelsbankens seniorekonom med att bostadspriserna dämpas. Men i år är prognosen fortsatt stigande priser.

ANNONS

Det är Handelsbankens seniorekonom Helena Bornevall som spår hur bostadsmarknaden utvecklas i år och nästa år.

2021 väntas blir fortsatt starkt.

”Vår bedömning är att bostadspriserna i år stiger med 5-10 procent jämfört med priserna vid ingången av året”, skriver Helena Bornevall i analys, uppger Nyhetsbyrån Direkt på Di.se.

Under pandemin har efterfrågan på framför allt större boyta präglat marknaden och i dagsläget är det ”en obalans mellan efterfrågan och tillgängligt utbud” på i första hand större bostäder, konstaterar Handelsbankens seniorekonom.

Bostadsrally i en räcka av länder

Hon noterar att det inte bara är drag efter villor utan att även större lägenheter efterfrågas i stor utsträckning.

Det är heller inte så att det bara är i Sverige som bostadspriserna rusat under pandemin, en likartad utveckling återfinns i en rad länder, enligt Handelsbankens expert.

Bostadspriserna väntas fortsätta gå upp i vår, bland annat till följd av att få eftertraktade objekt står till buds. Ytterligare bränsle kommer från en förväntad stabilisering på arbetsmarknaden och att räntorna är fortsatt låga.

Flera faktorer dämpar prisutvecklingen

När pandemin börjar klinga av tror Handelsbanken att prisökningarna dämpas, då kommer fler att vilja sälja villor och större lägenheter, enligt analysen.

ANNONS
ANNONS

”Ökat distansarbete kan bidra till en viss ökad efterfrågan på större bostadsyta även på sikt. Och en liten förskjutning i preferenser mot större yta. Men vår bedömning är att läget fortfarande kommer vara i primärt fokus”, skriver Helena Bornevall, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Minskad ekonomiska stimulanser under andra halvåret och en normalisering av ekonomin under återhämtningen, återinförandet av det pausade amorteringskravet, stigande inflation och högre räntor väntas bromsa prisuppgångarna på bostäder framöver, enligt Handelsbanken.

Läs även: Tipset: Ha is i magen i bostadsrallyt [DagensPS.se] »