Dagens PS

Booli: Brist på småhus problem i Sverige

småhus
Man bygger för lite småhus i Sverige, enligt Boolis HMI-index. (Foto: TT)
Malin Beeck
Malin Beeck
Uppdaterad: 22 mars 2022Publicerad: 22 mars 2022

Produktionen av småhus är för liten, menar Booli i en ny indexrapport. Framför allt motsvarar utbudet inte den efterfrågan som finns i storstäderna.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I Stockholms län råder ett tydligt absolut underskott av nya småhus, skriver Booli i ett pressmeddelande.

Banken menar att deras index HMI SBAB Booli Housing Market Index visar på ett överskott av hyresrätter i Västra Götaland och Skåne län i fjärde kvartalet 2021.

Det index Booli har upprättat mäter hur efterfrågan på nyproducerade bostäder förhåller sig till det aktuella utbudet, men med hänsyn till boendebetalningarna som andel av hushållens inkomster.

Indexet ger en signal om det råder balans, överskott eller underskott på marknaden för nyproducerade bostäder för olika upplåtelseformer i olika områden i Sverige.

Det mäter tillgången på ett annat sätt än exempelvis Boverket brukar göra.

Stor efterfrågan på småhus i Stockholm

HMI för fjärde kvartalet 2021 visar att det i genomsnitt för nyproduktionen råder balans församtliga boendeformer för Sverige som helhet. Men i Stockholm motsvarar antalet nyproducerade småhus inte den efterfrågan som finns.

”Vårt index visar att det i nyproduktionen som helhet för Sverige råder balans mellanefterfrågan och utbudet på nya bostäder och detta oavsett upplåtelseform, men att det relativt sett produceras framför allt för få småhus sett till efterfrågan”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

ANNONS

”Vårt index visar förvisso en viss trendmässigt avtagande relativ bristsituation på småhus under 2020, men det beror på att inkomstutvecklingen det året – till följd av pandemin – inte blev så stark som vi tidigare antagit vid beräkningen.”

Läs också:

Bygga småhus populärt – brist på tomter
Lättare med Attefallshus – kritik från kommuner

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS