Nu är hyrorna satta för 65 000 hyreslägenheter i Stockholms stad. Från och med i februari kommer hyrorna i allmännyttan höjas med 1,8 procent.

ANNONS

Hyresgästföreningen har haft förhandlingar med de tre största allmännyttiga bolagen i Stockholm. Dessa är Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder.

Höjningen blir 1,8 procent, mindre än den nivå på 3,6 procent som de allmännyttiga bolagen hade föreslagit.

”Vi lyckades halvera bolagens ursprungsyrkande och få datumet framflyttat till 1 februari. Vi har lyft våra olika perspektiv vilket ledde fram till en kompromiss som båda parter till slut kunde enas om. Det har varit viktigt att undvika retroaktivitet samtidigt som hyreshöjningen inte får bli allt för hög”, säger Anton Jägare, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Familjebostäder, i ett pressmeddelande.

Hyresgästföreningen har haft förhandlingar med de tre största allmännyttiga bolagen i Stockholm. Dessa är Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder.

Vid en hyra på 7000 motsvarar höjningen 126 kronor per månad, i och med överenskommelsen mellan allmännyttans bolag och Hyresgästföreningen.

”Klara i god tid”

”Det är bra att hyrorna för 2022 är klara i god tid. På längre sikt behöver dock hyresnivåerna hänga med den allmänna kostnadsutvecklingen eftersom vi vill fortsätta erbjuda våra hyresgäster bra bostäder, trygga utemiljöer och fler digitala tjänster”, säger Stefan Sandberg, vd för Svenska Bostäder i en gemensam kommentar från de tre bostadsbolagen.

Den årliga hyreshöjningen används för att utveckla förvaltning och underhåll av fastigheterna.

ANNONS
ANNONS

”Bolagen ser framför sig ökande kostnader både när det gäller fastighetsskötsel och drift men det motiverar inte så stora höjningar som bolagen yrkade på”, säger Claes Sjöberg, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Stockholmshem.

Läs också:

Forskare: Hyran höjs mest för låginkomsttagare [Dagens PS]
Delningsbostäder ny kommersiell trend [Dagens PS]