Markits inköpschefsindex för Tyskland i januari lyfte till 56,5, upp från 54,3 i december. Därmed är indexnivån den högsta sedan maj 2011.

ANNONS

Den ekonomiska inbromsningen i Frankrike, eurozonens näst största ekonomi, avtar samtidigt något enligt Markit. Inköpschefsindex för landet steg till 49,3 i januari, upp från 47,0 i december.

För hela eurozonen ökar inköpschefsindex för tillverkningsindustrin till 54,0, upp från 52,7 i december, den högsta nivån sedan maj 2011, enligt Markit.

Delindex för produktionsnivån inom industrin lyfte från 54,9 till 56,7, medan delindex för sysselsättningen inom industrin steg från 49,9 till 51,0.

ANNONS
ANNONS

En indexnivå över 50 indikerar tillväxt, medan värden under 50 indikerar minskad ekonomisk aktivitet.