Bankjättarnas kamp om bolånekunder fortsätter. Samtidigt som det är goda tider för den som vill låna ut pengar till bostadsköp så hårdnar konkurrensen på marknaden.

ANNONS

Siffrorna ser inte bra ut för storbanker som Swedbank och Handelsbanken under det första halvåret. Enligt finansmarknadsstatistik från SCB så stod Handelsbanken för omkring 17 procent av nyutlåningen, mot en marknadsandel på 22 procent. För Swedbank är läget värre, bankjätten stod för mindre än 16 procent och har en marknadsandel på 23 procent.

Swedbanks målsättning är satt till 18 procent av nyutlåningen och når inte upp till sin marknadsandel under det första halvåret.

”Sedan i vintras har vi job­bat hårt för att vinna tillbaka marknadsandelar. Vi har varit snabbare på att svara på frågor, ta emot kunder och återkoppla. Vår tillgänglighet har ökat under andra kvarta­let. Dessutom har vår digitala tjänst för att söka utökade lån träffat rätt”, säger Unni Jern­dal, presschef på Swedbank, till Di.

Hamnar över marknadsandel

En storbank som däremot tog mer än sin marknadsandel under samma period är SEB som kammade hem 16,5 procent av utlåningen, 2,5 pro­centenheter mer än sin mark­nadsandel.

Enligt Niklas Magnusson, presskontakt på SEB, så handlar ökningen om att banken lyckats möta kundernas behov bättre där de ”förväntar sig korta ledtider och smidiga processer”.

ANNONS
ANNONS

”Under det första kvartalet digitaliserades till exempel själva kreditbeslutet i bolåne­processen och våra privat­kunder kan göra bolåne­ansökningar direkt i mobil­appen”, säger han.

Det har dykt upp många nya aktörer på marknaden som bostadskreditinstitut och alternativa investerings­fonder som snabbt ökar, samtidigt som mindre banker som Länsförsäk­ringar, SBAB och Skandia lyfte under det första halvåret.

Danske Bank släpar efter

För uppstickaren Danske Bank såg det inte lika bra ut i kampen om landets bolånekunder. Bankens marknadsandel lig­ger på 3,7 procent men nådde bara upp till knappt 1 procent av nyutlåningen. Enligt Anneli Adler, chef för pri­vatmarknad på Danske Bank handlar det om kapacitetsproblem.

”Tid är en allt viktigare fak­tor för kunden och med begränsad kapacitet har vi haft utmaningar”, säger hon.

Läs mer: Svenska storbanker årets vinnare

 

ANNONS
ANNONS