Den brittiska centralbanken Bank of England sänker sin viktigaste styrränta med 1,50 procentenheter till 3,00 procent. Det var betydligt mer än förväntade 0,50 procentenheter.

ANNONS

– Bank of Englands sänkning var oväntat aggressiv och den visar att försvagningen av ekonomin nu går väldigt fort. Det verkar som om det börjar finns en oro för deflation nu från centralbankerna, säger Robert Bergqvist, chefekonom på SEB.

Bank of England motiverar sänkningen med att inflationen väntas falla tillbaka. Centralbanken ser också en skarp försämring i utsikterna för den ekonomiska aktiviteten. Banken konstaterar också att råvarupriserna har fallit kraftigt.

Centralbanken tror att inflationen till och med kan hamna under bankens mål på 2,0 procent. I dag ligger inflationen på 5,2 procent.

Den Europeiska centralbanken (ECB) sänker styrräntan med 0,50 procentenheter till 3,25 procent. Ekonomerna hade i snitt väntat sig en sänkning med 0,50 procentenheter. Även den schweiziska centralbanken sänker sin styrränta, med 0,50 procentenheter till intervallet 1,50–2,50 procent.

ANNONS
ANNONS

Riksbankens direktion, som sedan finanskrisen kulminerade har sänkt reporäntan med 1 procentenhet till 3,75 procent, har sitt nästa penningpolitiska möte den 16 december.

De flesta bedömare räknar med att Riksbanken då följer efter ECB ned till 3,25 procent.

”Under det närmaste halvåret bedöms reporäntan behöva sänkas med ytterligare 0,5 procentenheter”, skrev Riksbanken själv i samband med den senaste räntesänkningen för två veckor sedan.