Håll i er nu, den tidigare M-finansministern presenterar ett högst kontroversiellt förslag.

ANNONS

Anders Borg, som i dag jobbar som rådgivare, anser att marginalskatten bör sänkas till i vart fall 50 procent från dagens cirka 60 procent, skriver Dagens Industri.

Borg håller alltså med styrelseproffset, Staffan Bohman, som är ordförande i Näringslivets skattedelegation och som uttalat i Di att det är angeläget att marginalskatten på arbete sänks. Finansieringen av det kan göras med en höjd fastighetsskatt, anser han.

Och Anders Borg instämmer.

”Det är en allt hårdare internationell konkurrens om talanger och idéer, där utbildning blivit allt viktigare. Då måste man ompröva synen på marginalskatterna”, säger Borg till Dagens Industri och fortsätter:

”Om det här ska ske blocköverskridande bör man hitta någon typ av finansiering som har effekter på de som har mer. Då är fastighetsskatten ett av de medlen man kan använda”.

Tidningen förklarar att det inte är en återgång till den gamla fastighetsskatten som Anders Borg propagerar för.

ANNONS
ANNONS

”I stället ser han framför sig en höjning av den övre gränsen samt en indexering kopplad till utvecklingen av bostadspriserna. I dag ligger fastighetsavgiften som högst på nästan 8 000 kronor”, skriver Di, som uppger att en enhetlig moms och en utfasning av ränteavdrag är andra alternativ för att finansiera en sänkt marginalskatt på arbete, enligt Anders Borg.

Di konstaterar att varken S eller M i dag är villiga att införa en fastighetsskatt.