Volvo Car Sverige erbjuder över 300 bilar till sjukvården under Coronapandemin. Bilarna används bland annat till hembesök hos patienter, för att transportera sjukvårdsmaterial och för att leverera mat och mediciner till riskgrupper.

Behovet av transporter inom vården har ökat som en konsekvens av Coronapandemin. Både friska personer som tillhör riskgrupper och vissa äldre patienter som behöver uppsöka sjukvården uppmanas att stanna hemma för att undvika att bli smittade.

Istället kan patienter besökas i hemmet av läkare och sjukvårdsteam, och många är beroende av att få leveranser av mat och mediciner till dörren. Dessutom byggs ett stort antal nya intensivvårdsplatser, där sjukvårdsmaterial och medicinteknisk utrustning behöver transporteras.

”Vi vill att våra bilar kommer till så stor nytta som möjligt under dessa extraordinära omständigheter”, säger Volvo Car Sveriges vd Jon Wakefield.

De över 300 bilar som företaget nu ställer till samhällets och sjukvårdens förfogande används till vardags bland annat för provkörningar eller skulle i vanliga fall säljas vidare på begagnatmarknaden eller hyras ut via Volvo Car Sveriges dotterbolag Hertz.

ANNONS
ANNONS

”Vi befinner oss i ett läge där alla som kan måste hjälpa till, och därför styr vi om de här bilarna så länge behovet finns”, säger Jon Wakefield.