EU-kommissionen vill införa lagstadgade minimilöner i EU. Nu kan förslaget skärpas ytterligare. Men i Sverige säger fack, arbetsgivare och de flesta politiker nej.

ANNONS

Redan i december förra året diskuterade arbetsmarknadsutskottet i riksdagen EU-kommisionens förslag. Samtliga ledamöter från höger till vänster var då kritiska.

LO skrev i ett uttalande att: ”Med lagstadgade minimilöner är risken stor också att arbetsgivarna skulle hänvisa till minimilönen och inte vilja betala ett öre mer.”

I juni när frågan åter aktualiserades skrev Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl att ”vi kommer aldrig att sluta kämpa för att stoppa det här”.

Svensk modell hotad

Anledningen till att både fack och arbetsgivare är kritiska till lagstadgad minimilön är att den svenska modellen för löneförhandling och kollektivavtal upplevs vara hotad.

Efter interna förhandlingar i europaparlamentet finns nu ett kompromissförslag om minimilöner, enligt Sveriges Radio. Det skiljer sig på flera viktiga punkter från ursprungsförslaget från EU-kommissionen. Men många av formuleringarna har skärpts i relation till det kommissionen lade fram.

Enligt ett internt dokument vill förhandlingsgruppen se exakta nivåer för minimilöner på 60 procent av medianlönen och 50 procent av medellönen i respektive land. Samtidigt vill kommissionen höja kravet på kollektivavtalens täckningsgrad från 70 procent till 90 procent. I annat fall ska länderna tvingas till åtgärder.

”För att slippa att bli omfattad adirektivet måste arbetskraften vara till 90 procent täckt av kollektivavtal. Och det är ett direkt ingrepp i den svenska modellen”, säger Abir Al-Sahlani (C)

Svensk-danskt undantag

Johan Danielsson (S), hoppas på Europafackets stöd för ett svenskt-danskt undantag somm bygger på att ”länder där staten inte är inblandad i lönebildnngen, där man har en hög täckningsgrad och där arbetsmarknadens parter inte vill täckas av direktivet ska kunna välja att inte genomföra direktivet.”

Jörgen Hettne, professor i juridik vid Lunds universitet, är en av få som tycker att förslaget är bra.

ANNONS
ANNONS

”Jag tycker att det finns garantier i det för att den svenska modellen inte förändras. Sedan innebör ju det här att den svenska modellen exporteras til resten av Europa”, säger Hettne till Sveriges Radio.

Arbetsmarknadsutskottet ska rösta om kompromissförslaget under sista veckan i oktober. Om det godkänns innebär det att parlamentet därefter kan inleda slutförhandlingar med medlemsländerna i ministerrådet, skriver Europaportalen.

Läs också:

Amazon-arbetarna väntas få kollektivavtal
EU: Sverige tvingas inte på minimilöner