Teleoperatören Telia redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Det justerade ebitda-resultatet var något högre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 20 685 miljoner kronor (19 614), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 20 250.

Justerad ebitda-vinst blev 6 977 miljoner kronor (6 556), väntat var 6 840 miljoner.

Rörelseresultatet blev 3 779 miljoner kronor (1 674), väntat rörelseresultat var 3 841. Rörelsemarginalen var 18,3 procent (8,5).

Resultatet efter skatt blev 3 026 miljoner kronor (2 585), analytikerkonsensus 2 829.

Resultat per aktie hamnade på 0,66 kronor (0,53).

ANNONS
ANNONS
Telia, Mkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 20 685 20 250 2,1% 19 614
Rörelseresultat 3 779 3 841 -1,6% 1 674
Rörelsemarginal 18,3% 19,0% 8,5%
Nettoresultat 3 026 2 829 7,0% 2 585
Resultat per aktie, kronor 0,66 0,53

Konsensusdata från Factset