SJ redovisar ökande omsättning men lägre vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

ANNONS

Omsättningen steg 7,7 procent till 2 308 miljoner kronor (2 142).

Rörelseresultatet blev 186 miljoner kronor (208), med en rörelsemarginal på 8,1 procent (9,7).

Resultatet efter skatt blev 132 miljoner kronor (150), en minskning med 12,0 procent mot föregående år.

För hela 2019 ökade rörelseresultatet till 772 miljoner kronor (468) medan nettovinsten blev 619 miljoner kronor (389).

Under året blev punktligheten för SJs tåg den högsta sedan det branschgemensamma målet på 95 procent fastställdes 2013.

ANNONS
ANNONS

”Vi har under flera år lagt stor kraft på att komma tillrätta med punktlighetsproblemen och det är väldigt roligt att vi nu ser effekterna av det. Och vi klarade detta trots den ökade trängseln på spåren – nu behöver vi helt enkelt mer järnvägskapacitet. Faktum är att vår punktlighet är avsevärt bättre än flygets på samtliga sträckor där vår trafik har konkurrens av inrikesflyget. Att vi under året har förbättrat vår punktlighet har påverkat kundnöjdheten på ett tydligt sätt”, säger SJs vd Crister Fritzson.

SJ, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 2 308 2 142 7,7%
Rörelseresultat 186 208 -10,6%
Rörelsemarginal 8,1% 9,7%
Nettoresultat 132 150 -12,0%