Bristerna i järnvägsnätet fortsätter. Nu finns planer på att återförstatliga delar av järnvägsunderhållet. Samtidigt varnar de berörda företagen för konsekvenserna.

ANNONS

Problemen inom den svenska järnvägen är ingen nyhet. Samtidigt har underhållskostnaderna för Trafikverket skjutit i höjden – från knappt 5 miljarder kronor 2011 till 9 miljarder i fjol, enligt Di.

Kostnaderna skenar

Förra året utredde Riksrevisionen vad som händer med pengarna. Där står det klart att kostnaderna drar iväg, i snitt handlar det om ökningar med 74 procent i de granskade kontrakten.

Därför har frågan landat på regeringens bord, där en färdig utredning visar att systemet med privata entreprenörer inte har varit så effektivt som man hoppats på. Ett förslag är därför att Trafikverket bör ta tillbaka en del av ansvaret för drift och underhåll av järnvägen och driva det på egen hand.

”Erfarenheter från i stort sett alla industriföretag visar att det är svårt att upphandla och utveckla affärsmodeller på ett optimalt sätt för en verksamhet som man inte har egen erfarenhet av”, står det i utredningen, skriver Di.

Oroliga entreprenörer

Samtidigt breder oron ut sig bland de största entreprenörerna – som kan bli av med sina kontrakt.

ANNONS
ANNONS

Robert Röder, vd för börsnoterade NRC Groups verksamhet i Sverige sågar förslaget.

”Trafikverket besitter inte den här kompetensen i dag och det här är inget man kan göra med vänsterhanden. Trafikverket borde fokusera på att vara en bra infrastruktur­ägare som köper underhålls­tjänster”, säger han.

Skrämmer iväg investerare

Om regeringen går vidare med förslag som uppfattas som ideologiskt drivna kan det skrämma i väg investerare menar Robert Röder.

”Då blir investerare oroliga och slutar investera och det kan hända att flera aktörer väljer att lämna landet, eller att andra inte kommer till Sve­rige alls.”

Läs mer: Skanskas ’game changer’ om höghastighetståg

 

ANNONS
ANNONS