Defekter i hjärnan som kan leda till döden har upptäckts hos lindrigt covid-19-sjuka och patienter som återhämtat sig från virussjukdomen.

ANNONS

Neurologer i Storbritannien varnar i dag, onsdag, för att läkare missar tecken på allvarliga störningar i hjärnan som coronaviruset kan medföra.

Lindrigt coronasjuka och smittade som repat sig från sjukdomen är i riskzonen, enligt en studie på över 40 brittiska covid-19-patienter som forskarna publicerar i tidskriften Brain, rapporterar The Guardian.

De neurologiska komplikationerna som kopplas ihop med corona sträcker sig från hjärninflammation till delirium, nervskador och stroke. I vissa fall har de neurologiska problemen varit det första och huvudsakliga symptomen.

Fallen eskalerade med coronaviruset

Enligt studien märktes en ökning av akut spridd encefalomyelit (Adem) – som är ett livshotande tillstånd – under första vågen av coronainfektioner i Storbritannien.

Adem påverkar det centrala nervsystemet och orsakas bland annat av virusinfektion.

ANNONS
ANNONS

Enligt UCL:s Institute of Neurology ökade Adem-fallen i Storbritannien från ett fall per månad före pandemin till två-tre fall per vecka i april och maj. En 59-årig kvinna dog i sviterna av akut spridd encefalomyelit, enligt The Guardian.

I den vetenskapliga artikeln som neurologerna nu går ut med framkommer det att ett dussin av de undersökta coronapatienterna hade inflammation i det centrala nervsystemet, tio hade hjärnsjukdomar som diagnosticerades som delirium eller psykos, åtta hade stroke och ytterligare åtta mer perifera nervproblem. Dessa sistnämnda beskrivs som Guillain–Barrés syndrom, det vill säga en immunreaktion som angriper nerverna och orsakar förlamning. I fem procent av fallen beskrivs tillståndet som dödligt.

Såg apor och lejon i sitt hem

”Vi ser att covid-19 påverkar hjärnan på ett sätt som vi inte sett med andra virus”, slår en av forskarna, Michael Zandi, fast.

I det material som forskarna nu släppt finns flera historier som styrker tesen om att coronaviruset riskerar att skada hjärnans funktioner. En 55-årig kvinna som tillfrisknat från covid-19 och som skrivits ut från sjukhuset berättar om hur hon började uppträda konstigt redan dagen därpå. Hon tog på och tog av sig kappan flera gånger och började hallucinera om att hon såg apor och lejon i sitt hus.

Kvinnan hade ingen psykiatrisk historik före coronaviruset. Nu tvingades hon uppsöka sjukhuset på nytt. Denna gång för sina psykiska åkommor och med hjälp av medicinering kunde hon gradvis förbättras.

Hjärnan svullnade – fick blixtopereras

För ytterligare en annan coronasmittad kvinna, som fick feber och hosta av corona, blev hjärnkomplikationerna betydligt allvarligare. Hon togs in på sjukhus med huvudvärk och domningar i en hand. Senare blev hon dåsig och svarade inte på vårdpersonalens ihärdiga försök att få kontakt. Den 47-åriga kvinnan fick akutopereras och man tvingades avlägsna delar av hennes skalle för att lätta på trycket i hjärnan, som hade svullnat.

ANNONS
ANNONS

Michael Zandi, en av forskarna bakom den nu brännheta och aktuella studien i Storbritannien, betonar vikten av att läkare och vårdinrättningar är uppmärksamma på de kognitiva symptom som covid-19 kan leda till. Särskilt med tanke på att komplikationerna initialt kan vara diffusa, som minnesluckor, trötthet, domningar eller allmän svaghet.

David Strain, ytterligare en expert, konstaterar att virussjukdomen i flera fall kräver långa rehabiliteringsprogram, bland annat för att reparera just störningar i hjärnan.

”Vi måste förstå mer om infektionens inverkan på hjärnan”, säger han, enligt The Guardian.

Läs även: NY Times pekar ut Sverige som ”varnande exempel” [DagensPS.se] »