Anna-Karin Hennig är ny generalsekreterare för Scouterna. Därmed får Scouterna en generalsekreterare med gedigen erfarenhet från både scoutrörelsen och näringslivet, som kan bidra på ett sätt så att organisationen förblir en av de snabbast växande organisationerna i landet.

Sedan mitten av 1990-talet har Anna-Karin jobbat med organisationsutveckling, ledarskap och entreprenörskap som ekonom och organisationskonsult i så väl ideell sektor som i näringslivet.

Anna-Karin har själv haft många fördelar i sitt ledarskap tack vare att hon praktiskt taget vuxit upp i scoutrörelsen.

”Jag har fått träna! Ledarskap är en träningssport och under min scout-tid har jag hela tiden fått träna på ledarskap och även fått möjlighet att misslyckas. Att vara i en trygg och utmanande – inte övermäktig – miljö har fått mig att våga och pröva mig fram. Ett livslångt lärande tror vi på inom Scouterna”, säger Anna-Karin Hennig, och fortsätter:

Scouterna allt mer populärt

”Jag har fått med mig ett lyssnande ledarskap samtidigt som jag vågar säga vad jag tycker och tänker. Jag är inte rädd för att fatta obekväma beslut, men innan beslut lyssnar jag in andras tankar och idéer. Kombinationen att försöka lyssna och att vara tydlig har ofta fungerat för mig. Det mesta jag har gjort i min yrkeskarriär har handlat om att jobba tillsammans med andra och hitta de bästa kombinationerna av kompetenser och erfarenhet för att sedan jobba mot ett tydligt, gemensamt mål”, säger Anna-Karin Hennig.

ANNONS
ANNONS

För att bli scout behövs inga förkunskaper och det innebär heller ingen tävlan om en plats i gruppen. Att tillbringa sin fritid i Scouterna har blivit allt mer populärt visar senaste årens tillväxtkurva och på frågan vad attraktionskraften kommer ifrån svar hon:

”Hårt arbete och duktiga ledare! Och att det är så fantastiskt kul att vara scout”, säger Anna-Karin och fortsätter:

”Vissa individer tycker om att tävla, andra inte. Det centrala inom Scouterna är gemenskapen, att vara där du kan vara dig själv till 100 procent, där du både skrattar och utmanas. Vår utgångspunkt är att alla som vill ska kunna vara med och att alla har en plats. Alla barn har rätt till en meningsfull fritid! Det ger positiva effekter såväl inom människor som på samhällsnivå”, avslutar Anna-Karin Hennig.

Läs merScouterna vädjar: ”Sänk inte vårt ekonomiska stöd” [DagensPS]

Här är Kungens favoriter bland unga ledare [Dagens PS]