Detaljhandelsbolaget Ica redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Vinstmässigt var siffrorna dock i underkant men bolaget ökar utdelningen något mer än väntat.

ANNONS

Omsättningen steg 2,6 procent till 30 850 miljoner kronor (30 069). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 31 005.

Rörelseresultatet blev 1 249 miljoner kronor (1 172). Rörelsemarginalen var 4,0 procent (3,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 267 miljoner kronor (1 139), väntat var 1 326, med en justerad rörelsemarginal på 4,1 procent (3,8).

Resultatet före skatt var 1 122 miljoner kronor (1 123), analytikerkonsensus 1 195.

Resultatet efter skatt blev 915 miljoner kronor (926), analytikerkonsensus 970.

Resultat per aktie hamnade på 4,52 kronor (4,61).

ANNONS
ANNONS

Ica föreslår 12,00 kronor i utdelning (11,50), väntat 11,85.

ICA, MkrQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018Förändring
Nettoomsättning30 85031 005-0,5%30 0692,6%
EBITDA1 775
EBITDA-marginal5,9%
Rörelseresultat1 2491 1726,6%
Rörelsemarginal4,0%3,9%
Rörelseresultat, justerat1 2671 326-4,4%1 13911,2%
Rörelsemarginal, justerad4,1%4,3%3,8%
Resultat före skatt1 1221 195-6,1%1 123-0,1%
Nettoresultat915970-5,7%926-1,2%
Resultat per aktie, kronor4,524,61-2,0%
Utdelning per aktie, kronor12,0011,851,3%11,504,3%

Konsensusdata från Factset