Fyra professorer i matematik vid Stockholms universitet och vid Chalmers och Göteborgs universitet menar att det är enkelt att minska smittspridningen och se till att ekonomin håller sig flytande, förutsatt att rätt åtgärder vidtas snabbt.

ANNONS

Samtliga i kvartetten forskar om smittspridning och risker och konstaterar att tusentals liv kan räddas, och ekonomin skadas mindre, om alla gör det som krävs för att virussmittan inte ska spridas som en löpeld.

”Väl etablerade matematiska beräkningar säger att i en epidemi där varje sjuk person i genomsnitt smittar 2,5 nya och om det, som det är för Corona i Sverige just nu, inte finns någon immunitet eller något vaccin, så kommer cirka 70 procent av oss alla att smittas om absolut inga insatser görs”, skriver de sakkunniga på SvD Debatt och fortsätter:

”Om man i stället med olika åtgärder kan minska smittspridningen så att en sjuk bara ger upphov till 2 nya sjukdomsfall kommer i stället bara cirka 60 procent att smittas. Så om till exempel en halv procent av dem som blir sjuka dör, så kommer minskningen till 60 procent att leda till att livet räddas för cirka 5 000 av oss. Om smittspridning minskas än mer undgår såklart ännu fler att smittas.”

Enligt de fyra debattförfattarna – Tom Britton, som forskar om spridningsmodeller, Olle Häggström, som forskar och skriver om existentiella risker, Peter Jagers, som forskar om tillväxt och utdöende i biologiska processer och Holger Rootzén, som forskar om extrema risker – handar det alltså om enkla och billiga åtgärder som dessutom inte kränker individens frihet.

De initierade debattörerna anser att Folkhälsomyndigheten bland annat kan lägga till i sina rekommendationer att uppmana människor att inte ta i hand, kramas, ge kindkyssar, och att äldre och kroniskt sjuka är extra försiktiga; samtidigt som den som uppvisar symptom som hosta och feber kort och gott håller sig hemma för att undvika att smitta andra vid eventuellt coronavirus.

ANNONS
ANNONS

I övrigt är tipsen från professorerna att byta ut fysiska möten mot virtuella, låta bli att vistas i stora folksamlingar, strunta i kollektivtrafiken i rusningstid och att, om någon blir sjuk i familjen, göra det som är brukligt vid sjukdom för att inte sprida viruset till andra familjemedlemmar.