De globala priserna på livsmedel ökade med 2,5 procent i december jämfört med månaden innan då ökningen var 2,7 procent. Det visar siffror från FN:s livsmedelsmyndighet FAO.

ANNONS

Livsmedelsindexet låg vid 181,7 punkter i december vilket är den högsta nivån på fem år. Jämfört med för ett år sedan innebär det en uppgång med 12,5 procent.

I genomsnitt låg indexet på 171,5 punkter under 2019 som helhet, vilket är 1,8 procent högre än året innan. Det är dock fortfarande 25 procent lägre än toppnoteringen från 2011.

ANNONS
ANNONS