K-Fastigheter, som har fastighetsprofilen Erik Selin som storägare, uppvisar ett ökat resultat för andra kvartalet. Hyresintäkterna har ökat med runt 27 procent jämfört med samma period 2019. Företaget är främst verksamt i Öresundsregionen. 

ANNONS

K-Fastigheters hyresintäkter uppgick till 49,0 miljoner kronor under andra kvartalet (38,6), en ökning med 26,9 procent mot föregående år.

Bolaget skriver i en kommentar att på nationell nivå bromsar försäljningen av nyproducerade bostadsrätter för andra kvartalet 2020. Exempelvis redovisar Hemnet att försäljningen minskade med 29 procent.

”Detta märker vi inom vår projektutveckling där betydligt färre konkurrenter är aktiva på transaktionsmarknaden av byggrätter i jämförelse med samma period föregående år. Detta är faktorer som gynnar tillväxten av vår projektportfölj, vilket återspeglas i de många transaktioner K-Fastigheter genomfört under första halvåret”, kommenterar bolaget.

Förvaltningsresultatet uppgick till 19,5 miljoner kronor (16,7), en ökning med 16,8 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 111,3 miljoner kronor (90,0), en ökning med 23,7 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Substansvärde per aktie låg på 2 818 kronor (1 394).

K-Fastigheter, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Hyresintäkter 49,0 38,6 26,9%
Förvaltningsresultat 19,5 16,7 16,8%
Nettoresultat 111,3 90,0 23,7%
Substansvärde 2 818 1 394 102,2%