Den ena efter den andra dumpar sina aktieinnehav i telekomjätten, där Börje Ekholm är vd.

ANNONS

Di berättar att norska oljefonden – Statens pensjonsfond – är en av storägarna som nu sålt en betydande aktiepost i Ericsson, det rör sig om 31 miljoner aktier för cirka 1,7 miljarder kronor. Och det handlar om snudd på hela innehavet, 96 procent, i telekomjätten, visar siffror från ägartjänsten Holdings som tidningen hänvisar till.

Där till uppges Skandia ha sålt 12 miljoner aktier i Ericsson för 625 miljoner kronor.

Singapore, en annan storägare, har enligt artikeln dumpat 77 procent av aktieinnehavet i Ericsson, man har krympt portföljen med 8,1 miljoner Ericssonaktier.

Även Abu Dhabi Investment Authority har, mer eller mindre, lämnat Ericsson helt, 97 procent av innehavet i telekombolaget har dumpats.

Vidare har Aktieinvest Fonder och Ålandsbanken sålt av 82 respektive 100 procent av sina Ericssoninnehav, enligt Di.

ANNONS
ANNONS

I måndags berättade Dagens PS att Ericsson är föremål för en stämning i USA. Aktieägarna anför i en grupptalan mot bolaget att flera toppchefer, däribland Börje Ekholm, fört dem bakom ljuset.