Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt vänder bolaget till vinst.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 381,8 miljoner kronor (389,9), en minskning med 2 procent mot föregående år.

”Fingerprints leveransvolymer ökade under kvartalet, och jag bedömer att vår
marknadsposition inom kapacitiva sensorer för smartphones har stärkts, med en
marknadsandel som för tillfället ligger något högre än siffran för helåret 2018”, konstaterar vd Christian Fredrikson.

Bruttomarginalen uppgick till 22 procent (-63).

Rörelseresultatet blev 6,2 miljoner kronor (-578,2), med en rörelsemarginal på 1,6 procent.

Resultatet före skatt var 2,3 miljoner kronor (-587,9).

Resultatet efter skatt blev 2,7 miljoner kronor (-467,9).

Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (-1,49).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 179,6 miljoner kronor (302).

ANNONS
ANNONS

Nettokassan ökade till 486 miljoner kronor (440).

”Introduktionen av in-displaysensorer har gjort att biometriska lösningar för smartphones
återigen är en växande marknad. Faktum är att in-display under 2019 kommer att stå för den värdemässigt största delen av marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones. Att ta en position på denna marknad är därför en prioritering för Fingerprints. Vi lanserade i februari vår första in-displaysensor, FPC1610, med målet att etablera oss i detta segment under 2019 för att därefter ta en betydande del av marknaden”, uppger Christian Fredrikson i sitt vd-ord.

Fingerprint Cards, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 381,8 389,9 -2,1%
Rörelseresultat 6,2 -578,2
Rörelsemarginal 1,6%
Resultat före skatt 2,3 -587,9
Nettoresultat 2,7 -467,9
Resultat per aktie, kronor 0,01 -1,49
Kassaflöde från löpande verksamhet 179,6 302 -40,5%