Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet vände till negativt medan det på sista raden var ett psoitivt resultat.

ANNONS

Omsättningen sjönk 18,3 procent till 352,5 miljoner kronor (431,2).

Ebitda-resultat blev 35,6 miljoner kronor (36,7), med en ebitda-marginal på 10,1 procent (8,5).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (7,0).

Resultatet före skatt var 13,6 miljoner kronor (3,1).

Resultatet efter skatt blev 5,8 miljoner kronor (2,9), en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (0,01), vilket innebär en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 59,5 miljoner kronor (202,5).

Fingerprint Cards, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 352,5 431,2 -18,3%
EBITDA 35,6 36,7 -3,0%
EBITDA-marginal 10,1% 8,5%
Rörelseresultat -3,4 7,0
Rörelsemarginal 1,6%
Resultat före skatt 13,6 3,1 338,7%
Nettoresultat 5,8 2,9 100,0%
Resultat per aktie, kronor 0,02 0,01 100,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 59,5 202,5 -70,6%