EU-länderna har efter fyra dagar av förhandlingar nått en uppgörelse kring långtidsbudgeten och återhämtningsfonden som ska ge stöd åt coronavirus-drabbade medlemsländer. Det rapporterar TT.

ANNONS

Storleken på återhämtningsfonden blir på 750 miljarder euro där drygt hälften, 390 miljarder euro, delas ut i rena bidrag och resten i form av lån. Sverige har tillhört en mindre grupp av länder kända som de ”fyra sparsamma” som krävt att hela fonden utgörs av lån. Det är detta som lett till de utdragna förhandlingarna kring fondens skepnad. Nu har alltså en kompromiss uppnåtts.

För svensk del innebär att man accepterar en del av fonden i lån att man i retur får en mycket högre rabatt på EU-avgiften. Den blir på nästan elva miljarder kronor per år.

Pengarna från fonden kan alla länder låna och de måste betalas tillbaka lika gemensamt men först till år 2058.

Den nya långtidsbudgeten för 2021-2027 är i storleken av cirka 1 075 miljarder euro, en bit under vad EU-kommissionen hoppats på men betydligt mer än vad Sverige velat.

ANNONS
ANNONS

EU-parlamentet måste ge sitt godkännande innan både långtidsbudgeten och återhämtningsfonden kan anses som lagligt giltiga.