Tesla redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Justerat resultat per aktie var lägre än väntat och Teslas aktie rasar i öppningen i USA, och är i skrivande stund ned 14 procent.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 6,35 miljarder dollar (4,00), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 6,47.

Justerat resultat per aktie blev -1,12 dollar (-3,06), vilket är klart sämre än analytikerkonsensus som låg på -0,35.

Under andra kvartalet nådde Tesla nytt rekord i produktion och leveranser. Totalt producerades 87 048 fordon medan 95 356 bilar levererades, varav 77 634 var av Model 3.

Tesla skriver vidare att man följer planen med att dra igång lokal produktion av Model 3 i Kina mot slutet av året och Model Y i Fremont hösten 2020. Ett beslut om plats för en batterifabrik i Europa väntas vara klart under de kommande kvartalen.

Elbilstillverkaren förväntar sig positivt fritt kassaflöde på kvartalsbasis framöver, med temporära undantag vid lanseringar och ökad produktion av nya modeller.

”Vi bedömer att vår verksamhet har växt till en punkt där vi är självfinansierande”, skriver Tesla.

ANNONS
ANNONS

Kapitalinvesteringarna, capex, för 2019 förväntas bli mellan 1,5 och 2,0 miljarder dollar, vilket är en sänkning från tidigare guidning om 2-2,5 miljarder dollar.

Tesla, BUSD Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 6,35 6,47 -1,9% 4,00
Resultat per aktie, justerat -1,12 -0,35 -3,06

Konsensusdata från Factset